Obnova zahrady ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce

Mateřská škola Větrník se nachází v klidné okrajové části Nymburka, přiléhá z jedné strany k sídlišti a z druhé strany je otevřena do polí. Rozlehlá zahrada ale dnes neposkytuje učitelskému týmu dostatečné zázemí pro realizaci plánů environmentální a polytechnické výchovy dětí.

Školka klade důraz na poznávání přírody, celoroční pobyt v ní, využívání okolního přírodního terénu ke vzdělávání, volné hře, přirozenému pohybu a rozvoji motoriky. Zahrada by měla kombinovat přírodní prostředí s prvky, které děti budou vybízet k jejich vlastním aktivitám a rozvíjet jejich kreativitu, odvahu a zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Měla by poskytnout zázemí pro čtyři třídy a děti ve věku od 2 do 7 let.

Do obnovy zahrady se zapojí spolu s učiteli také rodiče a děti. Partnery proměny jsou i místní základní škola, divadelní spolek či rodinné centrum – ti všichni by zahradu v budoucnu využívaly ke společným akcím a projektům. 

realizaceod listopadu 2018
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant nadaceaž 800 000,- Kč
projektantIng. arch. Dana Václavíková
rozloha5 976 m2